Περινεϊκή ουρηθροστομία

Η χειρουργική τεχνική της "Περινεϊκής ουρηθροστομίας" στόχο έχει να δημιουργήσει ένα νέο άνοιγμα της ουρήθρας μέσω του περινέου, ακριβώς πάνω από τον πρωκτό (εικ. 1), αποφεύγοντας έτσι το γεγονός ότι τα ούρα πρέπει να ταξιδέψουν μέσα από όλο το μήκος της ουρήθρας (εικ. 2). Χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική, η αρσενική ουρήθρα, μήκους 12-18 εκατοστών, γίνεται παρόμοια με την γυναικεία ουρήθρα, δηλαδή 5-6 εκατοστά. Αυτή η αλλαγή επιτρέπει στη κύστη να χρησιμοποιεί μια συντομότερη οδό για να ωθήσει έξω τα ούρα.


Η χειρουργική τεχνική της Περινεϊκής ουρηθροστομίας δεν παρεμβαίνει με την ουρική ακράτεια και δεν απαιτεί τη χρήση καθετήρα. Ο ασθενής καλείται να παραμείνει σε καθιστή θέση, καθώς η ροή των ούρων γίνεται μέσω του ανοίγματος του περινέου και όχι πλέον μέσα από την κορυφή της βαλάνου. Το άνοιγμα του περινέου είναι κρυμμένο (εικ. 3) και δεν είναι ορατό όταν ο ασθενής βρίσκεται σε όρθια θέση.


Η χειρουργική τεχνική της Περινεϊκής ουρηθροστομίας προτείνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Ασθενείς με στένωση ουρήθρας που συνδέεται με επιφανειακού όγκου κύστη, η οποία απαιτεί περιοδική κυστεοσκόπηση ή ενδοσκοπική αφαίρεση του όγκου. Με τη χρήση του ανοίγματος του περινέου, είναι εύκολο για τον ουρολόγο να εκτελέσει οποιαδήποτε ενδοσκοπική διαδικασία. Για τον ασθενή, αυτή η διαδικασία είναι ανώδυνη.

  • Ασθενείς με στένωση ουρήθρας που σχετίζεται με νευρογενή κύστη και εκκολπώματα της ουροδόχου κύστης, παρουσιάζοντας υψηλό υπολειπόμενο όγκο ούρων. Δεδομένου ότι η ουρήθρα είναι μικρότερη μετά τη διαδικασία, είναι ευκολότερο να γίνει πλήρες άδειασμα της ουροδόχου κύστης.

  • Ασθενείς με στένωση ουρήθρας, οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε προηγούμενες και αποτυχημένες χειρουργικές προσπάθειες για αντιμετώπιση του προβλήματος και που παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό κινδύνου υποτροπής της στένωσης.

  • Ηλικιωμένοι ασθενείς με στένωση ουρήθρας που σχετίζεται με την κακή γενική κατάσταση της υγείας. Για αυτές τις περιπτώσεις, δεν συνίσταται μεγάλο χρονικό διάστημα υπό αναισθησία.

figure 1
figure 2
figure 3