Τελικο-τελική αναστόμωση

Η χειρουργική τεχνική της "τελικο-τελικής αναστόμωσης" γίνεται ως εξής: Η ουρήθρα διατέμνεται στο επίπεδο της στένωσης, ο ουλώδης ιστός αφαιρείται και γίνεται άμεση αναστόμωση μεταξύ των δύο άκρων της ουρήθρας. Αυτή η χειρουργική τεχνική είναι μία από τις βασικές επεμβάσεις για την θεραπεία της στένωσης της ουρήθρας. Υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι τελικο-τελικής αναστόμωσης:

  • Τελικο-τελική αναστόμωση. Χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνική, ο χουλώδης ιστός όπου υπάρχει η στένωση απομακρύνεται πλήρως και ο νέος αυλός της ουρήθρας δημιουργείται σε υγιείς ιστούς με επαρκές διαμέτρημα (εικ. 1,2).

  • Τελικο-τελική αναστόμωση με δερματικό ή στοματικό βλεννογόνο. Χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνική, ο ουλώδης ιστός όπου παρατηρείται στένωση απομακρύνεται πλήρως και ο νέος αυλός της ουρήθρας δημιουργείται σε υγιείς ιστούς με κατάλληλο διαμέτρημα πάνω από το μόσχευμα (εικ. 3,4).

Η χειρουργική τεχνική της τελικο-τελικής αναστόμωσης προτείνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Ασθενείς με τραυματική στένωση της βολβικής ουρήθρας, όχι μεγαλύτερη από 2 εκατοστά σε μήκος.

  • Ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε προηγούμενες αποτυχημένες χειρουργικές προσπάθειες για θεραπεία της ουρήθρας με στένωση μικρότερη των 2 εκατοστών.

Η χειρουργική τεχνική της τελικο-τελικής αναστόμωσης με δερματικό ή στοματικό μόσχευμα προτείνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Ασθενείς με τραυματική στένωση της ουρήθρας, μεγαλύτερο των 2 εκατοστών σε μήκος.

  • Ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε προηγούμενες αποτυχημένες χειρουργικές προσπάθειες για την θεραπεία της ουρήθρας με στένωση μεγαλύτερη από 2 εκατοστά σε μήκος.


figure 1

figure 2

figure 3

figure 4