Ουρηθροπλαστική δύο σταδίων

χειρουργική τεχνική της "ουρηθροπλασικής δύο σταδίων" διεξάγεται σε δύο φάσεις επεμβάσεων οι οποίες εκτελούνται σε διαφορετικούς χρόνους. Κατά την πρώτη επέμβαση, η ουρήθρα ανοίγεται και το εξωτερικό στόμιο του ουροποιητικού μεταφέρεται προς τα κάτω (εικ. 1). Ένα χρόνο μετά, η ουρήθρα κλείνει και ο ασθενής είναι και πάλι σε θέση να ουρήσει από το στόμιο στην κορυφή της βαλάνου (εικ. 2, 3, 4).

Η χειρουργική τεχνική της ουρηθροπλαστικής δύο σταδίων προτείνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • ασθενείς με στένωση της πεικής ουρήθρας.