Ουρηθροπλαστική με μόσχευμα δέρματος ή στοματικού βλεννογόνου

Η χειρουργική τεχνική της Ουρηθροπλαστικής με μόσχευμα δέρματος ή στοματικού βλεννογόνου γίνεται με το άνοιγμα της ουρήθρας στο επίπεδο της στένωσης και την διεύρυνση του αυλού της ουρήθρας με την τοποθέτηση ενός μοσχεύματος. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι Ουρηθροπλαστικής με μόσχευμα δέρματος ή στοματικού βλεννογόνου:

  • Ουρηθροπλαστική με την  χρησιμοποίηση δέρματος από την κοιλιακή επιφάνεια (εικ. 1,2).
    .

  • Ουρηθροπλαστική με την χρησιμοποίηση δέρματος από την ραχιαία επιφάνεια (εικ. 3,4).

  • Ουρηθροπλαστική με την χρησιμοποίηση μοσχεύματος από την πλάγια επιφάνεια.

  • Ουρηθροπλαστική με πλήρη αντικατάσταση από μόσχευμα στοματικού βλεννογόνου. Χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνική, ο βλεννογόνος της ουρήθρας αντικαθίσταται πλήρως από στοματικό μόσχευμα.

Η χειρουργική τεχνική της Ουρηθροπλαστικής με μόσχευμα δέρματος ή στοματικού βλεννογόνου προτείνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Ασθενείς με μη-τραυματική στένωση της βολβικής ουρήθρας, μεγαλύτερης από 2 εκατοστά σε μήκος.