Τελικο-τελική αναστόμωση

  • Εκτύπωση

Η χειρουργική τεχνική της "τελικο-τελικής αναστόμωσης" εφαρμόζεται με τον εξής τρόπο: Η ουρήθρα διατέμνεται καλύπτοντας τη στένωση, ο ουλώδης ιστός απομακρύνεται και τα δύο άκρα της ουρήθρας συρράπτονται μαζί (εικ.1). Αυτή η χειρουργική τεχνική είναι μία από τις βασικές επεμβάσεις για την θεραπεία της στένωσης της ουρήθρας.


Σε ασθενείς με στένωση της πεϊκής ουρήθρας, η χειρουργική τεχνική της τελικο-τελικής αναστόμωσης προτείνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Ασθενείς με στένωση ουρήθρας, όχι μεγαλύτερη των 2 εκατοστών σε μήκος (εικ. 2).