Πρώτο στάδιο της τεχνικής του Johanson

Η χειρουργική τεχνική του "Πρώτου σταδίου της διαδικασίας Johanson" είναι να ανοίξουμε την ουρήθρα (εικ. 1, 2), αφήνοντας το εξωτερικό στόμιο να τραβηχτεί προς τα κάτω (εικ. 3).

Η χειρουργική τεχνική του "Πρώτου σταδίου της διαδικασίας Johanson" προτείνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • ασθενείς με στενώσεις της πεικής ουρήθρας λόγω σκληρυντικού λειχήνα.
  • ασθενείς με αποτυχημένη αποκατάσταση του υποσπαδία.

 


figure 1

figure 2
figure 3