Πλαστική του ουρηθρικού στομίου

Η χειρουργική τεχνική της "Πλαστικής του ουρηθρικού στομίου" γίνεται με το άνοιγμα του στομίου της ουρήθρας και τη διεύρυνση του αυλού της ουρήθρας με τοποθέτηση δερματικού ή στοματικού μοσχεύματος. Υπάρχουν τρεις βασικές μέθοδοι Πλαστικής του ουρηθρικού στομίου:

  • Πλαστική του ουρηθρικού στομίου με δερματικό κρημνό: Χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνική, η στένωση του έξω στομίου της ουρήθρας θεραπεύεται χρησιμοποιώντας δερματικό κρημνό.

  • Πλαστική του ουρηθρικού στομίου με μόσχευμα στοματικού βλεννογόνου: Χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνική, η θεραπεία επέρχεται με μόσχευμα από το βλεννογόνου του στόματος (εικ. 2).

  • Πλαστική του ουρηθρικού στομίου με δερματικό μόσχευμα: Χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνική, η στένωση του έξω στομίου της ουρήθρας θεραπεύεται με τη χρήση ενός μοσχεύματος δέρματος.

Η χειρουργική τεχνική της Πλαστική του ουρηθρικού στομίου προτείνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • ασθενείς με στένωση του ουρηθρικού στομίου

 


figure 1

figure 2