Ουρηθροπλαστική δύο σταδίων με μόσχευμα στοματικού βλεννογόνου

Η χειρουργική τεχνική της «ουρηθροπλαστικής δύο σταδίων με μόσχευμα στοματικού βλεννογόνου» διεξάγεται σε δύο φάσεις οι οποίες εκτελούνται σε διαφορετικούς χρόνους. Κατά την πρώτη φάση, η ουρήθρα αφαιρείται (εικ. 1) και αντικαθίσταται από μόσχευμα στοματικού βλεννογόνου (εικ. 2) και το εξωτερικό στόμιο μεταφέρεται προς τα κάτω (εικ. 3). Ένα χρόνο αργότερα, η ουρήθρα κλείνει και ο ασθενής είναι και πάλι σε θέση να ουρήσει από το εξωτερικό στόμιο στην κορυφή της βαλάνου (εικ. 4, 5, 6).

Η χειρουργική τεχνική της ουρηθροπλαστικής δύο σταδίων με μόσχευμα στοματικού βλεννογόνου προτείνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • ασθενείς με στένωση της πεικής ουρήθρας
  • ασθενείς με αποτυχημένη αποκατάσταση του υποσπαδία

 


figure 1

figure 2

figure 3

figure 4

figure 5

figure 6