Ουρηθροπλαστική δύο σταδίων

  • Εκτύπωση

Η χειρουργική τεχνική της ουρηθροπλαστικής δύο σταδίων γίνεται σε δύο φάσεις οι οποίες εκτελούνται σε διαφορετικούς χρόνους. Κατά την πρώτη επέμβαση, η ουρήθρα ανοίγεται και γίνεται περινεϊκή ουρηθροστομία (εικ. 1). Ένα χρόνο αργότερα, η περινεϊκή ουρηθροστομία κλείνει (εικ. 2-3-4) και ο ασθενής είναι και πάλι σε θέση να ουρήσει μέσω του εξωτερικού στομίου.

Η χειρουργική τεχνική της ουρηθροπλαστικής δύο σταδίων προτείνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • ασθενείς με στένωση της ουρήθρας.

 


figure 1

figure 2

figure 3

figure 4