Θεραπεία

Η θεραπεία της στένωσης της ουρήθρας είναι κατά κύριο λόγο η χειρουργική επέμβαση, αλλά η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας γίνεται με βάση τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της κάθε νόσου και του ασθενούς.

Οι τύποι θεραπείας είναι:

  • Κλινική αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς με περιοδικές εξετάσεις. Η προσέγγιση αυτή είναι γνωστή ως προσεκτική αναμονή.
  • Διαστολές του διαμετρήματος της ουρήθρας, όπου εισάγονται στην ουρήθρα ειδικοί καθετήρες για να ανοίξουν το στένωμα. Η διαδικασία αυτή πρέπει  να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
  • Ενδοσκοπική ουρηθροτομή που εκτελείται με το κυστεοσκόπιο, όπου εισάγεται ένα ειδικό μαχαιρίδιο, αυξάνοντας τη διάμετρο της στενωμένης ουρήθρας.
  • Χειρουργική θεραπεία της στένωσης. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως ουρηθροπλαστική.

Οι βασικές μέθοδοι ουρηθροπλασικής είναι:

Ουρηθροπλαστική ενός σταδίου
Η ουρήθρα θεραπεύεται με μόνο μία χειρουργική διαδικασία. Οι πιο σημαντικές χειρουργικές τεχνικές για ουρηθροπλαστική ενός σταδίου είναι:
  • Τελικο-τελική αναστόμωση: Η ουρήθρα διατέμνεται καλύπτοντας τη στένωσης, ο ουλώδης ιστός απομακρύνεται και τα δύο άκρα της ουρήθρας συρράπτονται μαζί. Η αναστόμωση μπορεί επίσης να εκτελείται με τη χρήση μοσχεύματος στοματικού βλεννογόνου.
  • Ουρηθροπλασική με μόσχευμα στοματικού βλεννογόνου: Η ουρήθρα ανοίγεται πλήρως στο επίπεδο του χώρου της στένωσης και το κανάλι διευρύνεται με μία λωρίδα βλεννογόνου του στόματος που λαμβάνεται από το μάγουλο ή τη γλώσσα.
  • Ουρηθροπλασική με δερματικό κρημνό από το πέος: Η ουρήθρα ανοίγεται στο επίπεδο του χώρου της στένωσης και το κανάλι διευρύνεται με μία λωρίδα δέρματος που λαμβάνεται από το πέος
Ουρηθροπλαστική δύο ή περισσότερων σταδίων
Η ουρήθρα θεραπεύεται με δύο ή περισσότερες χειρουργικές διαδικασίες, οι οποίες εκτελούνται με χρονική διαφορά 6 - 8 ή 12 μηνών η μία από την άλλη.
  • Για στενώματα της πεϊκής ουρήθρας, σε πρώτο στάδιο, η ουρήθρα ανοίγει πλήρως ή αφαιρείται εντελώς για να αντικατασταθεί από μια πλατιά λωρίδα στοματικού βλεννογόνου ή δέρματος του πέους, η οποία συρράπτεται απευθείας επάνω στην επιφάνεια του αδένα. Μετά από 6 - 8 ή 12 μήνες, εάν το μόσχευμα έχει αγγειωθεί, η λωρίδα αυτή μετατρέπεται σε σωλήνα και το στόμιο της ουρήθρας τοποθετείται στην κορυφή του αδένα.
  • Για στενώματα της βολβικής ουρήθρας, σε πρώτο στάδιο, η ουρήθρα ανοίγεται στο περίνεο και τα ούρα βγαίνουν από αυτό το νέο στόμιο. Έτσι, ο ασθενής υποχρεώνεται να ουρεί σε καθιστή θέση. Όποτε είναι δυνατόν, αυτό το στόμιο του περινέου μπορεί να κλείνει, επιτρέποντας έτσι στον ασθενή να ουρεί και πάλι από το πέος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, όταν δεν είναι δυνατό να αποκατασταθεί η ικανότητα του ασθενούς να ουρεί μέσα από το πέος, η περινεοτομή θεωρείται η μόνη και οριστική χειρουργική επέμβαση.