1ο Live Surgery Workshop - "Στένωμα Ουρήθρας"

Διοργανώθηκε στις 19-20/08/2013 το πρώτο live surgery workshop με θέμα "Στένωμα Ουρήθρας". Την οργάνωση του συνεδρίου ανέλαβε το Κυπριακό Κέντρο Πλαστικής Αποκατάστασης Ουρήθρας και Πέους (δρ Δημήτρης Κωστή, ουρολόγος) με τη συμμετοχή του Ιταλού καθηγητή prof. Guido Barbagli και Κυπρίων ουρολόγων και με την υποστήριξη του ιατρικού κέντρου Ευαγγελίστρια και της φαρμακοβιομηχανίας Aegis.

Θέμα του συνεδρίου ήταν το "Στένωμα Βολβικής Μοίρας Ουρήθρας και Πλαστική Αποκατάσταση σε ένα Στάδιο με Χρήση Στοματικού Βλεννογόνου".